Ønsker du kontakt med oss? Ønsker du konkret hjelp til din SAP-implementasjon eller en diskusjonspartene? Kan vi hjelpe deg? Ta kontakt.

Blue Consulting AS
Box 8004
4068 Stavanger

Org. nr. 988781339
E-mail: post@bluec.no

Kontaktinfo:
Owe Nielsen
Telefon: 4123 2001
E-mail: owe.nielsen@bluec.no
 
   
Navn:
Firma:
Telefon:
E-post:
Melding:
   


 

 
 

Blue Consulting AS    l    Postboks 8004    4068 Stavanger    tel.:+47 41 23 20 01    e-post: post@bluec.no