Blue Consulting AS tilbyr konsulenttjenester innen alle områder. Gjennom våre dyktige konsulenter tilstreber vi å levere tjenester av meget høy kvalitet. Vi er opptatt av at kunden får en optimal løsning på bakgrunn av de behovene kundene har. Våre konsulenter er kompetente til å delta i alle fasene av et prosjekt. Vi har erfaring fra deltakelse/ledelse av initiell fase til realiserings- og oppfølingsfasene. Vi er ofte med i prosessdiskusjoner der vi gir råd om hvordan kundens strategi videre fremover bør være for å nå forventet resultat. Ofte er sluttresultatet vel så mye avhengig av prosessene som av den konkrete realiseringen.

• SAP R/3 (alle moduler)

• Kostingeniører

• Planleggere
• Økonomipersoner med SAP kompetanse
• Testledelse – vi har erfaring fra ledelse av tester ved implementeringer, oppgraderinger etc.
• Oppgraderingsprosjekter
• Kvalitetssikring ved implementasjoner

 

 

 

 

Blue Consulting AS    l    Postboks 8004    4068 Stavanger    tel.:+47 41 23 20 01    e-post: post@bluec.no